Noclegi

 

 

ub.edu.pl
lib.ub.edu.pl
bn.edu.pl
CANU
EMF
EMII
EBNA
TEL
ALA
ebooki
bielizna
noclegi
praca
meble
książki online
sport
reklama
dieta
kredyty
nieruchomości
prawo
samochody

 

Podział bazy noclegowej

Bazę noclegową ze względu na okres jej wykorzystywania w ciągu roku dzieli się na:

 • całoroczną (obiekty świadczą usługi cały rok np. hotele),
 • sezonową (obiekty świadczą usługi w określonej części roku np. niektóre schroniska młodzieżowe funkcjonujące tylko w okresie wakacji).

Ze względu na dostępność bazę noclegową dzieli się na:

 • otwartą (obiekty przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych pobytem, które posiadają dokument tożsamości i środki pieniężne pozwalające na zakwaterowanie),
 • zamkniętą (obiekty przeznaczone dla określonej grupy osób, które posiadają odpowiednie uprawnienia do korzystania z tego typu obiektów np. szpitale uzdrowiskowe).

Rodzaje obiektów noclegowych

Bazę noclegową tworzą obiekty noclegowe, w których świadczone są różnego rodzaju usługi związane z pobytem turysty. W obrębie obiektów noclegowych, zgodnie z polskim prawem, wyróżnia się obiekty hotelarskie charakteryzujące się: podziałem na pokoje, liczbą pokoi przekraczającą określone w przepisach minimum oraz świadczeniem usług hotelarskich (słanie łóżek, sprzątanie, usługi żywieniowe).

W Polsce stosuje się podział obiektów noclegowych zamieszczony w Ustawie o usługach turystycznych z 1997 roku oraz podział używany w opracowaniach Głównego Urzędu Statystycznego.

Podział według Ustawy o usługach turystycznych

 • hotele - obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów,
 • motele - hotele położone przy drogach, zapewniające możliwość korzystania z usług motoryzacyjnych i dysponujące parkingiem,
 • pensjonaty - obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi, świadczące dla swoich klientów całodzienne wyżywienie,
 • kempingi - obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych i przyczepach samochodowych, przyrządzanie posiłków, parkowanie samochodów, a także świadczące usługi związane z pobytem klientów; obiekty te mogą dodatkowo umożliwiać nocleg w domkach turystycznych lub innych obiektach stałych,
 • domy wycieczkowe - obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane do samoobsługi klientów oraz świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów,
 • schroniska młodzieżowe - obiekty przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów,
 • schroniska - obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów,
 • pola biwakowe - obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach.
Źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Baza_noclegowa


 
 
Schronisko
 
Kemping
 
Motel
 

Podział według Głównego Urzędu Statystycznego

 • hotele,
 • motele,
 • pensjonaty,
 • inny obiekt hotelowy,
 • domy wycieczkowe,
 • schroniska,
 • schroniska młodzieżowe,
 • szkolne schroniska młodzieżowe,
 • ośrodki wczasowe,
 • ośrodki kolonijne,
 • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe,
 • domy pracy twórczej,
 • zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych,
 • kempingi,
 • pola biwakowe,
 • ośrodki wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego,
 • zakłady uzdrowiskowe,
 • pozostałe niesklasyfikowane.